Apostle  Video Church Teaching

j

A Fresh Apostolic & Propheic Word DEC 2013 Apostle Calvin Brown

Apostolic Leadership In Marriage Part 7

Apostolic Leadership Must Rise Part 9

Apostolic Anointing bring Success Part 10

Apostolic Anointing Destroys the Spirit of Burden Isaiah 10:27

 
Apostolic Anointing to Bless Isaiah 10:27

Apostolic Anointing to Bless Isaiah 10:27